De piramide van Maslow is een ordening van behoeftes op 5 niveaus. Volgens de piramide van Maslow moeten er eerst basisbehoeften vervuld worden wil de mens fatsoenlijk kunnen functioneren.

Wie is Maslow?

Abraham Maslow was een Amerikaanse psycholoog. Maslow ontwikkelde in de jaren 60 de theorie van de toenemende behoefte. Dit betekende dat er eerst een aantal fundamentele behoeftes vervuld moesten worden voordat je je gezond kon ontwikkelen. Deze baanbrekende theorie werd later geimplementeerd in de ”piramide van Maslow”.

Piramide van Maslow

De piramide is dus gebaseerd op deze 5 niveaus:

Je begint altijd bij behoefte 1, pas nadat ja aan al deze behoeften hebt voldaan kun je door naar de volgende behoefte.

1. Lichamelijke behoeften

Dit zijn de eerste levensbehoeften van de mens, zoals drinken, eten, slaap en andere lichamelijke zaken. Nadat deze vervuld zijn kan je je zorgen maken over veiligheid en de toekomst.

2. Veiligheid en zekerheid

Een mens heeft veiligheid en zekerheid nodig in zijn leven zoals huisvesting, werk en relaties. Dit kan bereikt worden nadat de lichamelijke behoeften vervuld zijn.

3. Sociaal contact 

Mensen hebben behoefte aan sociale contacten. Vrienden maken en deel uitmaken van een groep is belangrijk en liefde zijn hierbij belangrijk. Dit kan je pas bereiken nadat je je veilig voelt en zekerheid hebt over de toekomst.

4. Erkenning

Pas nadat de persoon sociale contacten heeft opgebouwd krijg je de behoefte om waardering en erkenning van je sociale contacten te ontvangen. Hierdoor krijg je zelfrespect wat erg belangrijk is om door te gaan naar zelfontplooiing.

5. Zelfontplooiing 

Hier wil je je verder ontwikkelen als mens. Je hebt ook de middelen om dit te bereiken (tijd en geld). Ook al is dit niet altijd even makkelijk, want wanneer je veel tijd hebt heb je vaak weinig geld en wanneer je veel geld heb, heb je weinig tijd.

Piramide van Maslow