De 7 c’s van communicatie helpen je bij het duidelijk, gestructureerd en doelgericht communiceren, zowel schriftelijk als verbaal en non-verbaal. Hieronder valt natuurlijk het effectief communiceren van je boodschap. De zender moet duidelijk zijn naar de ontvanger zodat er geen miscommunicatie ontstaat. Effectieve communicatie betekent dat je een doel voor ogen hebt met het communiceren, en dat dat doel behaald wordt. De 7 c’s van communicatie helpen je hierbij om dit succesvol te realiseren. Wanneer je wilt weten wat communicatie precies inhoudt, klik dan hier.

Compleet

De boodschap moet aansluiten bij de verwachtingen van de ontvanger, wanneer het een moeilijke boodschap is dan moet er aanvullende informatie gegeven worden zodat de ontvanger het begrijpt. Je moet zorgen dat alle nodige informatie verteld en uitgelegd wordt.

Correctheid

Spreekfouten in mondelinge communicatie moeten vermeden worden. Het is bijvoorbeeld; ik ben beter dan jij en even goed als jou. Grammaticale fouten in schriftelijke communicatie moeten ook vermeden worden. zoals stijlfouten.

Concreet

Probeer je boodschap zo concreet mogelijk over te brengen. Gebruik feiten en voorbeelden om het tastbaar en duidelijk te maken voor de ontvanger. De ontvanger kan hierdoor de boodschap beter onthouden en associeert de boodschap als positief.

Charmant

Het is belangrijk om op een charmante en vriendelijke wijze je boodschap over te brengen naar de ontvanger. Wanneer je respectvol communiceert zul je vertrouwen winnen, maar ook respect terug krijgen. Dit draagt bij aan effectieve communicatie. De manier van aanspreken is een goed voorbeeld, wanneer je iemand voor de eerste ontmoeting met JE aanspreekt kan het te direct overkomen. Wanneer je iemand voor de eerste ontmoeting met U aanspreekt kan het echter zijn dat dat weer te afstandelijk klinkt, je zult van te voren moeten aanvoelen of JE of U meer toepasselijk is.

Clarity (duidelijkheid)

Duidelijk en gemakkelijk communiceren in de vorm van korte zinnen, concrete woordkeuze en eenduidigheid. Formeel taalgebruik, moeilijke woorden en clichés raden wij niet aan te gebruiken! Het is essentieel om de boodschap te benadrukken door beknopte informatie te verschaffen.

Comprimeer

Teveel informatie en lange zinnen over het onderwerp maken de boodschap moeilijk te begrijpen voor de ontvanger. Je moet niet afdwalen van je onderwerp want anders zullen de ontvangers van je boodschap afhaken. Hiermee wordt ook tijd bespaard en zullen je toehoorders geïnteresseerd blijven in wat je te vertellen hebt.

Communiceer met de doelgroep

Om je boodschap goed over te brengen moet je deze wel communiceren naar je doelgroep, maar je moet ook weten wat de behoeftes zijn van je doelgroep. Het inleven in je doelgroep is hierom van belang. Door rekening te houden met je doelgroep weet je hoe je je boodschap moet overbrengen en wat voor informatie je doelgroep wilt weten. Kennisniveau, leeftijd en interesses zijn de voornaamste factoren.

Meer communicatiemodellen bekijken? Klik hier.

Communicatie